Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği’ne ait yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı

İrtibat Başkanlığından yapılan açıklamaya nazaran, Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Basın Kartı Yönetmeliği’nde 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerin iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesi’nde açılan davada Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığının itirazını haklı buldu.

Şura, Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin itirazı üzerine yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına hükmetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetinin 14 Şubat 2022 tarihli ve 2022/10 sayılı kararında, davacıların savları haksız bulunarak, “Basın kartının, Yönetmelik’te belirtilen şahıslara Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığınca verilen kimlik kartı olarak tanımlandığına, basın-yayın çalışanlarının basın kartını toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak kullanabildiklerine, basın kartı bulunmamasının, basın çalışanlarının mesleklerini yapmalarına mani oluşturduğuna dair mevzuatta rastgele bir karar bulunmadığına, münasebetiyle basın kartının, basın hürriyeti ile bağlı olmakla birlikte direkt irtibatlı olmadığına” hükmedildi.

Kararda, basın kartı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığının 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevlendirildiği, bu alandaki çalışmaların kurum tarafından yürütüldüğüne atıfta bulunulan kararnamede “Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komitesinin sekretarya faaliyetlerini yürütmek” misyonunun Bağlantı Başkanlığının vazifeleri ortasında sayıldığı vurgulandı.

Başkanlığın misyon, yetki ve sorumluluk alanına giren mevzularda idari düzenlemeler yapabileceği kararına de yer verilen kararda, daha evvel Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün vazife alanına giren “Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek” misyonunun Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığına verildiği hatırlatıldı.

Kararda, “14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. hususunun 1. fıkrasının (k) bendi uyarınca Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığının sahip olduğu basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek misyonu çerçevesinde, yönetimin düzenleme yapma yetkisinden kaynaklı olarak, basın kartının verilmesine ait yol ve asılları belirleme yetkisinin de kelam konusu hususta geçen ‘düzenleme’ ibaresinin kapsamına girdiği, diğer bir anlatımla hususun Başkanlığın vazife ve yetkisi kapsamında olduğu” açıkça ortaya konuldu.

Böylece Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin itirazının kabulüne, Basın Kartı Yönetmeliğinin kelam konusu hususlarının yürütmesinin durdurulmasına ait kararının kaldırılmasına hükmedildi.

Buna nazaran kelam konusu yönetmelik karar öncesindeki formuyla uygulanmaya devam edecek.

KAYNAK: AA

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.